معرفی ساختار همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

پس از یک دهه از بهره برداری کارخانه سیمان سیستان، ترسیم چشم انداز توسعه در باور مدیریت سازمان، گام به گام، گروهی متشکل از چندین مجموعه اقتصادی را بنا نهاد که با ثبت کارنامه عملکرد موفق خود در تمام فعالیتهای گذشته، توان و ظرفیت های مجموعه را در حوزه های صنعتی، تجاری، معدنی، خدماتی و مدیریتی اثبات نموده و با ایجاد بالغ بر ۱۲۰۰ شغل مستقیم به عنوان بزرگترین کانون اشتغال سیستان و بلوچستان به برند توسعه و کارآفرینی شناخته شده و موفق در ایران زمین تبدیل شد.

براین اساس، شتابدهی و گسترش بیش از پیش حوزه فعالیت، سیاست قطعی مجموعه به منظور ایفای نقش حداکثری در پیشرفت سیستان و بلوچستان تعریف گردیده است. سرعت بخشیدن به این رسالت مهم استانی و ملی مستلزم تغییر ارتباط سازمانی در این شرکت های وابسته و ایجاد ساختار هلدینگی برای سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد شرکتها، جهت تسهیل سرمایه پذیری از مردم و تسریع و توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جدید بود. به این منظور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ شرکت «همگامان توسعه سیستان و بلوچستان» در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با سهامداری متناظر سهامداران شرکت صنایع سیمان زابل به ثبت رسید تا با مدیریت متمرکز و نقش آفرینی جهت ایجاد ساختار هلدینگی طرحهای توسعه آتی و سرمایه پذیری و سرمایه گذاری های مجموعه از این طریق انجام پذیرد.

پرتال مشتریان سیمان زابل

map1

map2

تماس با ما

دفتر مرکزی:

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش کوچه سی و سوم ، پلاک 18

تلفن : 25-88649813 9821+

فکس : 41-88649840 9821+

صندوق پستی : 1955_14155