دفتر مرکزی:

آدرس : تهران ، سهروردی شمالی ، پائین تر از بهشتی ، کوچه باسقی ، پلاک 13

تلفن : 99-88734796 9821

فکس : 88747815 9821

صندوق پستی : 1577945811