دفتر مرکزی:

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش کوچه سی و سوم ، پلاک 18

تلفن : 25-88649813 9821

فکس : 41-88649840 9821

صندوق پستی : 1955_14155

معادن:

آدرس: کیلومتر 65 جاده زاهدا به مشهد، جاده اختصاصی کارخانه سیمان سیستان 17 کیلومتر به غرب

دفتر زاهدان:

آدرس: بلوار معلم، پلاک 30 ساختمان شرکت صنایع سیمان زابل، دفتر شرکت احیا معادن دستان

تلفن:‌ 44-33430040 9854

فکس: 33430060 9854