فرایند تولید

فرآیند تولید خط کیسه‌های پلی‌پروپیلنی سیمان به شرح ذیل میباشد:

1- ریسندگی

2- بافندگی

3- لمینت

4- برش

5- چاپ

6- کانورتکس

7- واحد کنترل کیفیت

ارتباط فرآیند تولید و ورود مواد اولیه در خط تولید کیسه های پلی‌پروپیلنی در فلوچارت ذیل قابل مشاهده میباشد.