خط مشي شركت پلیمر پاکت پرند زاهدان

شركت پلیمر پاکت پرند زاهدان که به عنوان اولین تولید کننده کیسه های پلی پروپیلنی در منطقه جنوب شرق کشور محسوب می گردد ،  هدف اصلی خود را تولید محصول با کیفیت وافزایش رضایت تمامی ذینفعان قرارداده و به منظور دستیابی به                    این    اهداف ، اقدام به استقرار استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت   ISO 9001:2015   ،    سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001:2015    ،  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  ISO 45001:2018 ،  سیستم مدیریت انرژی

ISO50001:2018 ، سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان مبنی بر استاندارد های ISO 10002:2018   & 10001:2018  ISO 10004:2018 &ISO 10003:2018  نموده ودرراستای تطبیق تولید محصولات خود با مبانی والزامات استاندارد اروپایی (نشان CE) حرکت نموده است .

مديريت ارشد وكليه كاركنان سازمان با نگرش بهبود مستمر در كليه ابعاد، جهت دستيابي به شرايط زيرتلاش مي نمايند :

 • افزايش رضايت مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع و تلاش در جهت توسعه بازار در داخل و خارج از ايران.
 • آموزش فراگير و مستمر به منظور توسعه همه جانبه منابع انساني و ارتقاء سطح مهارت و دانش آنها.
 • بهبود مداوم عملكرد انرژي با تامين اطلاعات و منابع ضروري و بكارگيري و خريد مواد، تجهيزات و خدمات بهينه از نظر انرژي و رعايت الزامات قانوني در رابطه با بهره برداري ، مصرف و عملكرد انرژي
 • استفاده بهينه از مواد مصرفي جانبي و ساير منابع مورد نياز فرآيندها.
 • تامين اطلاعات و منابع ضروري و خريد محصولات پربازده انرژي در راستاي بهبود مستمر عملكرد انرژي و دستيابي به اهداف كلان
 • كنترل شرايط فرآيند هاي اصلي، پشتيباني و مديريتي با توجه به كليه الزامات قانوني و سایر الزامات.
 • استقرار سيستم هاي مديريت نوين جهت بهينه نمودن فرآيندهاي سازمان.
 • جلب مشاركت همه كاركنان بمنظور شناسايي فرصت هاي بهبود، رفع تنگناهاي موجود و اقدامات اصلاحي.
 • حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی در راستای توسعه پایدار.
 • فراهم آوری شرایط کاری ایمن و سالم به منظور پیشگیری از آسیب و بیماری مرتبط با کار.
 • حذف خطرات و کاهش ریسک های OH&S، با بهره گیری از مشورت و مشارکت کارکنان و نمایندگان آن ها.
 • بهبود مستمر در كليه امور سازمان با استفاده از چرخه (PDCA) و تدوين اهداف كلان، خرد و برنامه هاي اجرايي.
 • حصول اطمينان از دسترسي آسان و مناسب مشتريان و ساير ذينفعان به فرآيندهاي ارتباط با مشتريان
 • برقراري ارتباط موثر، قضاوت منصفانه و پرهيز از جانبداري در برخورد با مشتريان
 • عمل به تعهدات شناسه رفتاري سازمان و تلاش در جهت افزايش رضايت مشتريان
 • رسيدگي به شكايات مشتريان به صورت داخلي و در موارد مرتفع نشدن و درخواست مشتري، از طريق مراجع حل اختلاف برون سازماني

اميد است همه كاركنان، با درك كامل اصول مندرج در اين خط مشي، مديريت سازمان را با تلاش خود و ارائه پيشنهادات در راستاي تحقق اهداف تعيين شده ياري نمايند.