واحد بافندگی

واحد گردباف شامل دو نوع دستگاه‌های ADVANTEX CL و ADVANTEX 850/720 می‌باشد که با رنج سرعت PICKS/MIN 1100 فرآیند بافت کیسه را به صورت تاری و پودی انجام می‌دهد. این مجموعه شامل 30 دستگاه ADVANTEX CL و 20 دستگاه ADVANTEX 850/720 می‌باشد که جمعا 50 دستگاه گردباف عملیات بافندگی را انجام می‌دهند.

نخ‌های تولید از بخش ریسنده‌گی به این بخش منتقل و طی فرآیند بافندگی رولهای کیسه بافته می‌شوند.

در واحد بافندگی با سه شیفت کاری مجموعا 54 نفر نیروی انسانی مشغول بکار هستند.

واحد بافنده‌گی واحد بافنده‌گی