واحد ریسندگی

مواد اولیه مورد نیاز در این بخش از تولید شامل پلی‌پروپیلن، کربنات کلسیم و مستربچ میباشد . این دستگاه با ماکسیمم ظرفیت 700 کیلوگرم در ساعت با استفاده از پلی‌پروپیلن با MFI>3  قابلیت  تولید  530 متر نخ در دقیقه را دارا می‌باشد.

در این فرآیند ابتدا مواد اولیه پلی‌پروپیلن توسط واحد دوزینگ با مواد افزودنی ترکیب و وارد دستگاه ذوب ریسی (اکسترودر) میگردد و در طول یک فرایند دما دهی به صورت مواد مذاب وارد  حوضچه و سپس به صورت فیلمی با ضخامت 70 میکرون به وسیله تیغ هایی کات شده و پس از مراحل حرارت دهی وکشش به وسیله دستگاه وایندر به صورت دوک نخ جهت مرحله بافت تکمیل می گردد.

در واحد ریسندگی با سه شیفت کاری  مجموعا 13 نفر نیروی انسانی مشغول بکار هستند.

 

واحد ریسنده گی واحد ریسنده گی