واحد لمینت و برش

واحد لمینت و برش

مواد اولیه مورد نیاز در این بخش از تولید شامل پلی‌پروپیلن و پلی‌‌اتیلن میباشد . این دستگاه با ظرفیت بیش از 430 کیلوگرم در ساعت با ترکیب پلی‌پروپیلن  MFI=25 و پلی‌اتیلن  قابلیت تولید530 متر رول لمینت شده در دقیقه را دارا می‌باشد. این دستگاه با ریزش مواد اولیه روی کیسه، کیسه سیمانی را به لحاظ مقاومت و استحکام تقویت نموده و از نفوذ رطوبت به داخل کیسه جلوگیری می‌نماید .

ظرفیت ورودی مواد اولیه این دستگاه بیش از 430 کیلوگرم در ساعت و خروجی آن بیش از 230 متر کیسه در دقیقه می‌باشد.

در واحد لمینت و برش با دو شیفت کاری  مجموعا 9 نفر نیروی انسانی مشغول بکار هستند.

واحد برش نیز فرآیند ساخت کیسه‌ای پلی پروپیلنی سیمان را تکمیل مینماید بنحوی که در این واحد رولهای کیسه به رولهایی جهت بسته شدن سر و ته کیسه و ناحیه ولو تبدیل میشوند تا در واحد کانورتکس بکار گرفته شوند.

واحد لمینت و برش