واحد کانورتکس

دستگاه ادی استار که فرآیند تولید کیسه های سیمانی را نهایی نموده و محصول نهایی را تولید می نماید یکی از مهم ترین دستگاه های این صنعت می‌باشد. دستگاه مذکور با سرعت بیش از 100 کیسه در دقیقه تولید می‌نماید.

این مجموعه شامل دو دستگاه کانورتکس می‌باشد که قابلیت تولید روزانه 250000 تخته پاکت و ماهانه حداقل 6000000 تخته پاکت را دارد.

در واحد کانورتکس با سه شیفت کاری  مجموعا 27 نفر نیروی انسانی مشغول بکار هستند.

«قابل توجه است کلیه دستگاه های خط تولید پاکت این مجموعه از شرکت ویندمولر آلمان خریداری شده اند»

 

واحد کانورتکس واحد کانورتکس