شعار

 شعار شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان

کارخانه پلی مر پاکت پرند به عنوان اولین و تنها تولید کننده کیسه های AD*Star  در بخش شرقی کشور  و تجهیزات بومی شده مطابق با آخرین تکنولوژی جهانی می باشد.


محصولات