شرکت نمایشگاه های بین الملل سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۴ با مشارکت سهامداران بومی و مجموعه‌ی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان تاسیس شد تا امکان توسعه مراودات تجاری با نقاط دور و نزدیک ایران و جهان را برای شهروندان و فعالان اقتصادی استان تسهیل نموده و در حال حاضر با احداث فاز نخست از طرح توسعه‌ی شرکت نمایشگاهها در سایت جدید به مساحت … متر مربع، مشغول برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی مختلف و نیز اجرای رویداد های متنوع فرهنگی می باشد و از این حیث، گام توسعه محور بلندی در فرایند حذف واسطه ها و عرضه مستقیم محصولات و خدمات در استان برداشته است.