شرکت صنایع سیمان زابل جهت تداوم روند صادرات، توسعه ظرفیت اسمی تحویل، افزایش ظرفیت بسته بندی، دسترسی و تسلط به بازارهای تخصصی سیمان در منطقه و گسترش حوزه نفوذ اقتصاد ایران فراتر از مرزهای سیاسی با افزایش تعامل پایدار با ذینفعان بین المللی اقدام به احداث یک واحد پکینگ‌پلنت در ایالت نیمروز کشور افغانستان نمود تا ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد شده در سایر شرکت های زیرمجموعه با حداکثر راندمان مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور از طریق شرکت آریاسمنت اقدام به تأسیس شرکت نیمروز سمنت در اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان نمود و در بهمن ماه 1391 کارخانة نیمروزسمنت، جهت بسته بندی پاکتهای 50 کیلوگرمی سیمان در شهر زرنج ولایت نیمروز افغانستان به بهره برداری رسید.