شرکت همگامان فولاد سیستان و بلوچستان در سال1397‌ جهت ورود به سرمایه گذاری در زمینه‌ی ایجاد و احداث کارخانجات زنجیره‌ی فولاد و صنایع وابسته تاسیس شد و در نخستین گام با مشارکت05/۴۱ درصدی به عنوان بزرگترین سهامدار پروژه‌ی فولاد مکران واقع در فاز هشتم منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به این پروژه ملی ورود کرد. این شرکت علاقمند به مشارکت در سایر انواع پروژه های فولادی در زمینه های تامین، فرآوری و عرضه در سطح استان و کشور می باشد.