هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان پس از تجربه موفق تاسیس شرکت IITco و فتح باب همکاری در مناسبات تجاری با اروپا نسبت به تامین تکنولوژی و قطعات و فعالیت در زمینه نوآوری های صنعتی و تجاری در آن حوزه جغرافیایی جهت سهولت در فعالیت های اقتصادی مشابه در حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه نیز اقدام به تملیک شرکت تجاری “گلسنگ” در امارات متحده عربی با حدود ۲۰ سال سابقه تجاری در این کشور نموده تا علاوه بر انجام امور تجاری مشابه شرکت IITco به عنوان یک شرکت General Trading امکانات گسترده تری در توسعه و تنوع فعالیت های تجاری در منطقه داشته و در حال فعال نمودن این پتانسیل‌ها به ویژه در تجارت محصولات معدنی در راستای استراتژی هلدینگ و توسعه اقتصاد در استان سیستان و بلوچستان است .