مسئولیت های همگامان سیستان و بلوچستان

تشکیل ستاد امدادرسانی انجمن سیمان ایران به سیل زدگان استان سیستان وبلوچستان با محوریت شرکت صنایع سیمان زابل در حاشیه یازدهمین نمایشگاه صنعت سیمان
مراسم آغاز سال تحصیلی 99-98 دانش آموزان بورسیه بنیاد دانش و هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان در زابل
افتتاح دفتر بنیاد دانش در زابل به همت هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان